Verantwoording

Verantwoording

Bascole staat ingeschreven bij de KvK Utrecht onder nummer 30172924.

Wij besteden aan het onderhoud van deze site veel zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt. De beelden die gebruikt worden op de website zijn zorgvuldig samengesteld. Wij hebben naar beste eer en geweten het materiaal gekocht of waar nodig toestemming gevraagd aan de eigenaar.

Waar sprake is van een Creative Commons licentie wordt conform deze code de auteur of licentiehouder vermeld. Mocht u desondanks als eigenaar van een beeld op deze site menen dat uw rechten geschonden worden meldt het ons dan alstublieft.

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor informatie op internetsites waarnaar deze site verwijst.

Fotoverantwoording

De open stad Zuid-Limburg: Maastricht Wyck van Peter Köves op flickr
Waakzaam en Dienstbaar: Politie van Martin Abegglen op flickr
Een ongebruikelijke keuze: Amsterdam sunset van Bert Kaufman op flickr
Marbles / Murmeln I van Christian Schnettelker op flickr