Referentie ter beoordeling van het ontwerpplan Nationale Politie

Een beoordeling van het Ontwerpplan Nationale Politie met het rapport ‘Omdat de samenleving eraan toe is’ als referentie

In het artikel, ‘Een referentie om het Ontwerpplan te beoordelen‘ in het Tijdschrift voor de Politie (jg. 73/nr. 10/11), hanteert Wim van Dinten het rapport ‘Omdat de samenleving eraan toe is’ als referentie ter beoordeling van het Ontwerpplan Nationale Politie.

Hieronder enkele quotes uit het artikel: 

Het Ontwerpplan nationale Politie is een omgvangrijk stuk. Het is met passie geschreven, raakt elk niveau van de politieorganisatie en tal van organisaties erbuiten. Om het te beoordelen zoeken velen zowel binnen de politie als daarbuiten naar referenties. Een van die referenties is het rapport ‘Omdat de samenleving eraan toe is’, dat in augustus 2011 uitkwam.”

Het Ontwerpplan zet de huidige manier van organiseren van de politie binnen een andere structuur voort. Als dit wordt gehonoreerd zal het motto Waakzaam (voor) en Dienstbaar (aan de samenleving) overgaan naar Waakzaam (voor) en Dienstbaar (aan de Staat).”

Het Ontwerpplan zal leiden tot een machinale organisatie waarin verschil in articulatie naar oriëntatie niet is terug te vinden. Het ziet er in het Ontwerpplan naar uit dat men systeemgedreven werken en organiseen de enige passende vorm vindt omdat het efficiënt is. Echter, wat men wint aan efficiency gaat er met een fors surplus weer uit als verlies aan effectiviteit. De spanning tussen politie en burgers zal toenemen.”


Heeft u vragen over dit artikel of wilt u het digitaal ontvangen, dan kunt u een mail sturen of bellen met 0343 595800.