Het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden

De overgang op contextgedreven werken en organiseren waar dat passend is ontstaat niet via een voordracht, het lezen van een boek of het volgen van colleges of protocollen. Het is een proces dat verloopt via ervaringsleren en evolutie van medewerkers, bestuur en management. Het is een volstrekt ander proces dan reorganiseren. Voldoende sociale en open oriëntatie van medewerkers en managers is wezenlijk. Niet iedere professional kan contextgedreven werken, niet elke manager en leidinggevende kan contextgedreven organiseren.

Bij Bureau Jeugdzorg Groningen heeft stichting Sezen onderzoek gedaan naar de huidige inrichting en werkwijze. De conclusie is dat veelal systeemgedreven gewerkt en georganiseerd wordt, waar mens- en contextgedreven werken en organiseren veel passender en prettiger voor betrokkenen is. Het zou veel betere resultaten opleveren als die overgang in de organisatie gemaakt wordt.
Zo’n overgang is een transformatie. Die past niet alleen bij de huidige maatschappelijke tijdgeest, hij sluit ook zeer goed aan bij de voorliggende decentralisatie van jeugdzorg.
Verwacht mag worden dat transformatie bij Bureau Jeugdzorg leidt tot grote effectiviteitsverbeteringen, verhoging van kwaliteit van leven en werken, en ook allerlei (financiële) opbrengsten met zich meebrengt die niet alleen bij Bureau Jeugdzorg, maar vooral ook bij andere betrokken partijen zoals gemeenten, politie en GGZ neerslaan.

Een verdere uitwerking van een voorstel van decentralisatie jeugdzorg en vraagstellingen rondom transformeren zijn opgenomen in het rapport ‘In de gemeente gebeurt het!’.