Wat participatie vraagt van gemeenten

Het ontdekpad

Discussies over participatie en decentralisatie zijn in gemeenteland aan de orde van de dag. Binnenkort breidt het takenpakket van gemeenten zich aanzienlijk uit. Jeugdzorg, werk en inkomen, langdurige zorg, allemaal nieuwe verantwoordelijkheden. Hoe zit het met de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het licht van participatie? Burgers zijn geen loonwerkers die je kunt inschakelen. Als je wilt dat burgers in beweging komen zul je ruimte moeten laten en stoppen met het automatisch willen overnemen van verantwoordelijkheid. Dat kan, maar wanneer en wat levert het op? Wat is er voor nodig om het passend te doen en ook tegen lagere kosten?

Hieronder kunt u beide artikelen lezen. Een samenvatting van beide artikelen is geplaatst op de website van Binnenlands Bestuur.