Waakzaam en dienstbaar

Hoe werkt politiewerk?

Het politievak heeft van oudsher een sociaal-maatschappelijke functie. “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven”. Anders gezegd: de politie pakt wettelijk ongepast en ongewenst gedrag aan en biedt hulp waar dat nodig is. De organisatie van deze taken is de afgelopen jaren zichtbaar anders ingevuld. De houding van burgers en de rol van lokale overheden en dienstverlenende organisaties is veranderd én er zijn allerlei organisatieontwikkelingen en professionaliseringsslagen geweest waarin ook de politie is meegegaan. Taken zijn daarbij gesplitst en in toenemende mate als product beschreven, zodat er directer op gestuurd en afgerekend kan worden. Het komt tot uiting in prestatiecontracten, planningsrapportages (planraps) en allerlei systemen, zoals het capaciteitsmanagementsysteem. Beheersing, planning en controle werden leidende begrippen en uitgangspunten.

Lees hier het hele artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Politie, jg. 71/nr. 4/09.