Passend werken en organiseren in gemeenten

De mens- en contextgedreven vorm: Wat komt daar bij kijken en hoe doe je dat?

Gemeenten hebben te maken met een brede verzameling rollen en activiteiten. Met de decentralisaties komen er bovendien nieuwe rollen en activiteiten bij. Het nodigt uit tot herkennen van betekenisgeving bij organiseren, tot passend organiseren: systeemgedreven waar het kan, contextgedreven waar het moet.

Hoe organiseren gemeenten het zo dat medewerkers kunnen uitgaan van degene die voor hen staat en dat burgers en cliënten ruimte krijgen zelf verantwoordelijkheid te dragen? Wanneer kun je generaliseren en wanneer juist niet. Wanneer kun je uitgaan van systemen en protocollen, wanneer past dat niet en hoe gebruik je systemen dan?

We hebben vaak de vraag gekregen: “Prettig die ordening van activiteiten naar betekenisgeving maar hoe doe je dat dan?” In ‘Passend werken en organiseren in gemeenten’ werken we die vraag uit en geven we praktische antwoorden op wat daarbij komt kijken als je daadwerkelijk aan de slag gaat. Als je passend kunt werken en organiseren is verbetering van kwaliteit gegarandeerd en ontstaan ook de opbrengsten en besparingen die nu aan de orde zijn.

Het boekje wordt gebruikt tijdens onze trainings- en begeleidingstrajecten. Het is daarbuiten ook verkrijgbaar voor geïnteresseerden voor € 50,- exclusief BTW en verzendkosten. U kunt het boekje hieronder bestellen. Voor vragen of een verzoek om toelichting kunt u bellen naar 0343 595800 of mailen naar Leonie van Dinten.

Heeft u naar aanleiding van het boekje vragen over onze begeleiding of een verzoek om toelichting? We gaan graag met u in gesprek om uw vragen en onze ervaringen met elkaar te verbinden.

[vfb id=5]