Politierapport: Omdat de samenleving eraan toe is

Naar een lokaal contextgedreven en regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Bij de Politiekorpsen Limburg-Noord, Twente en Groningen is in 2011 een scan uitgevoerd die heeft geleid tot het rapport ‘Omdat de samenleving eraan toe is’.

“Is de politie helpend? Volgens de Politiewet (Art. 2.2) mogen burgers dat verwachten. Of is de politie meegegaan met de trend die uit onderzoek blijkt, namelijk dat wij minder sociaal met elkaar omgaan. De bevolking beschouwt dat al jaren als grootste probleem. Onmiddellijk gevolgd door de waarneming dat mensen steeds meer van zichzelf uitgaan. Uit ons onderzoek blijkt dat de individuele politieman of -vrouw nauwelijks in staat is tegen die trend in te gaan. En dat heeft weer gevolgen voor het beleven van veiligheid dat door de bevolking overigens pas op plaats vier van ervaren problemen wordt gezet. Belangrijkste reden: systemen zitten tussen dienders en samenleving. Dat constateren wij niet als eerste of enige. Onder andere het COT-AEF-onderzoek over tijdsbesteding dat als referentie binnen de politie is aanvaard, laat ook zien dat politiemensen door systemen en in systemen zijn vastgezet. Het heeft gevolgen voor de veiligheidsbeleving van mensen in de samenleving.”

Lees hier het Volledige Rapport.

Heeft u vragen over het rapport of wilt u dit rapport  in hard-copy ontvangen (u betaalt alleen verzendkosten), dan kunt u een mail sturen of bellen met Bascole: 0343-595800.