De open stad Zuid-Limburg

Een strategische heroriëntatie op Het Heuvelland, gedragen door de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul

De gemeenteraden van de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul hebben in het tweede kwartaal van 2009 besloten tot samenwerking tussen hun gemeenten. De idee die hieraan ten grondslag ligt en waarin men gelooft, is dat elke gemeente op die manier haar identiteit kan vasthouden, waardoor de variëteit van het gebied wordt beschermd en daarmee de kracht en meerwaarde ervan voor Zuid-Limburg.

Wie zich als buitenstaander intensief met Zuid-Limburg bezighoudt, wordt getroffen door de betrokkenheid van de bewoners, hun dialect, gezelligheid. Door de schitterende, fonkelende diversiteit van stad, dorp en land. En door de betrokkenheid van de bestuurders en politici, met hun stad, dorp en streek. Er is een explosie van ideeën en initiatieven die een economisch vertrekpunt hebben en waarin steeds weer het behoud van dat waardevolle landschap en de diversiteit en rijkdom van de cultuur als randvoorwaarde wordt opgevoerd. De schoonheid van het landschap wordt in elk plan en elk initiatief bezongen, maar wordt eigenlijk alleen in universitaire studies en in de strategie van de gemeente Gulpen Wittem als vertrekpunt gekozen.
En je wordt getroffen door het verlies van energie, omdat elk initiatief en elk idee in die zee van diversiteit als een boot in ruwe zee haar koers moet aanpassen en zo snelheid en momentum verliest. Steeds zie je dat veel wordt herhaald wat al eerder is gewenst en opgeschreven. In de publieke opinie klinkt door dat er niets en nooit wat gebeurt. Dat is raar want er gebeurt heel veel, al is het zeer plaatsgebonden.
Het verlangen naar samenhang, naar een overall beeld dat het mogelijk maakt dat niet zoveel energie verloren gaat en dat Zuid-Limburg de plaats krijgt die het nationaal en Europees verdient, klinkt door in alle maatregelen: steeds opnieuw probeert men weer tot samenhang en samenwerking te komen met als doel een gemeenschappelijke visie van waaruit men kan vertrekken.

Lees hier het hele rapport.