In de gemeente gebeurt het!

Via decentralisatie naar een gemeente voor de inwoners, met een zelfbewust bestuur. Inclusief een route voor decentralisatie jeugdzorg

Aan tientallen gemeentebestuurders legden wij de vraag voor hoe hun gemeente omgaat met de decentralisatie van taken van de rijksoverheid en de provincies naar gemeenten. Hun antwoorden en de wijze waarop ze tot die antwoorden komen, geven een beeld van de onderwerpen en problemen waarvoor gemeentebesturen nu menen te staan.

Het boekje ‘In de gemeente gebeurt het!‘ reikt een praktische ordening aan voor de grote diversiteit aan activiteiten die gemeenten nu op hun bord hebben, met de erbij passende vormen van werken en organiseren. Een passende differentiatie naar verschillende vormen van organiseren is zowel kwalitatief als in effectiviteit uitgedrukt zeer fors.

In het boekje wordt verwezen naar het rapport ‘Het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden‘, over een effectieve lijn voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Heeft u vragen over dit boekje of wilt u het digitaal ontvangen, dan kunt u een mail sturen of bellen met 0343 595800.