Bascole

Contextgedreven werken
en organiseren

Innovatie, implementatie,

advisering en begeleiding

In deze tijd ontstaan met de mogelijkheden van moderne technologie hele nieuwe vormgevingen die versterkt worden door een contextgedreven vorm van werken en organiseren. De effectiviteit ervan is hoog, de kosten laag en klanten ervaren een veel hogere kwaliteit van dienstverlening. Het is in veel gevallen de simpele oplossing voor complexe problemen waar tal van organisaties mee worstelen.

De mensen van Bascole hebben expertise op het gebied van innovatie-, transformatie- en implementatietrajecten. Trajecten die samenhangen met anders werken en organiseren, vaak naar de contextgedreven vorm met alle voordelen die daarbij optreden.

Onze expertise beslaat de volle breedte van wat je tegen kunt komen bij veranderingstrajecten. Van de vertaling van beleid naar uitvoering, het vinden van de knoppen om aan te draaien in een organisatie waarin van alles gebeurt, tot het openbreken van processen die de tot nu toe goede voornemens om tot een daadwerkelijk beoogde verbetering of verandering te komen in de weg zaten. We zien vaak dat interventies en aanpassingen in een organisatie niet de effecten geven die je hoopte te zien en dat de beoogde resultaten onder druk komen te staan. Wil je de kracht en competentie van mensen op de vloer meer tot hun recht laten komen dan is er iets anders nodig.

Bel ons op 0343-595800, we helpen u graag op weg.

De kloof tussen realiteit en werkelijkheid bij organiseren

Wij zien bij veel organisaties dat de bedoeling die ze zeggen te hebben een werkelijkheid is geworden die niet overeenkomt met de realiteit die klanten ervaren. Die kloof kom je dan ook vaak binnen de organisatie tegen als gebrek aan verbinding tussen wat mensen doen en de inrichting en aansturing ervan. Visie of een heldere beleidslijn wordt niet door de organisatie heen gedeeld. Of er is een systeemgedreven vorm van organiseren doorgevoerd die niet past bij de dienstverlening van de organisatie en die juist tot hogere kosten en lagere kwaliteit leidt. Die vorm is door alle universiteiten en adviesbureaus aangereikt, geadviseerd en geïmplementeerd in de afgelopen 50 jaar. Advies- en verandertrajecten richten zich daarbij meestal op de medewerkers of de organisatiecultuur en houden de leiding in positie. In onze ogen is juist de leiding vanuit hun positie aan zet om de kloof te dichten.

Wat we doen

Innovatief gebruik van ICT

Technologische ontwikkelingen dringen steeds dieper door in de haarvaten van de leefwereld. Je kunt allerlei technologie als systeem gebruiken om een product aan te reiken. Je gebruikt het anders als je het inzet om kennis en competentie van mensen te versterken met de bedoeling anderen op een persoonlijke manier te kunnen helpen. Technologie op deze twee verschillende manieren passend gebruiken lijkt simpel en blijft in de praktijk vaak een vergezicht. Toepassing ervan is een echte innovatie.

Monitoring: controle, kwaliteit en trends

Je wilt kunnen volgen wat goed gaat, wat beter kan, wat knelt en hoe je eventuele knelpunten kunt overwinnen of oplossen. Ook maatschappelijke kosten-baten analyses zijn populair om opbrengsten in de samenleving in kaart te brengen. Je kunt o.a. uitgaan van controle, kwaliteit en trends. Wij zien trendmatige ontwikkelingen niet als voorbij trekkend modeverschijnsel. Inzicht in invloeden vanuit het verleden en in de toekomst zijn essentieel voor monitoring.  

Contextgedreven werken

In deze tijd een innovatieve manier van werken waarbij de omstandigheden het je mogelijk maken om uit te gaan van degene die voor je staat. Bij deze werkwijze kun je je inleven in de invloeden die een rol spelen bij een situatie die is ontstaan.

Je wordt door de mogelijkheden en context gedreven van een persoon in diens omgeving. Daar handel je naar en je gebruikt jouw kennis, ervaring en mogelijkheden om dat te doen wat diegene zou vragen als ze daar zelf over zouden beschikken.

Simpele oplossingen voor complexe problemen

Problemen kunnen in een systemische wereld complex worden. De eenvoud van contextgedreven oplossingen kunnen mensen zich niet goed meer voorstellen. Als die vorm goed past kan het een simpele oplossing zijn voor een complex probleem waar niemand meer een uitweg voor ziet. Deze paradigmatische overgang gaat in de meeste gevallen gepaard met afscheid nemen van heilige huisjes.

Normaliseren en honoreren van specificiteit

Normaliseren betekent voor ons het tegendeel van standaardiseren. Juist door het honoreren van specificiteit, ontdek je de waarde van verschillen en normaliseert gedrag van mensen. Vooral van mensen die niet passen in systemische hokjes maar daar wel in worden gedwongen. Het wordt veilig en rustig als mensen ervaren dat ze in hun eigenheid worden gehonoreerd.

Preventie: kostenbesparing en resultaten 

Preventie staat wat ons betreft voor ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat betekent op de langere termijn ook kostenbesparingen maar daar begint het niet mee. Het begint bij het erkennen dat preventie niet maakbaar is. Het gaat om het herkennen van omstandigheden waarin iets kan ontstaan en groeien. Het resultaat is kwaliteit van leven, veiligheid en gezondheid.

Creativiteit aanboren

Overgangen naar andere manieren van werken en organiseren lopen niet over een geasfalteerde snelweg. Het zijn eerder wandelingen door het bos, over paden en door buurten met allerlei obstakels en hindernissen. Soms gaat het sneller en is het als een tochtje op de fiets. En soms ligt er helemaal nog geen weg. Wie op pad willen, op pad zijn en de goede richting willen vinden of een vervolg zoeken, helpen we om verder te kunnen of de koers vast te houden.

Inzicht in mogelijkheden

We verzorgen één-, twee- of drie-daagse workshops, incompany trajecten voor teams, ondernemingsraden, gemengde groepen uit de organisatie en medewerkers uit organisaties waarmee wordt samengewerkt.

We bieden incompany opleidingen en trajecten waarin je zicht krijgt op processen die zich rondom je afspelen en hoe je nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelt. Wij gebruiken de expertise van Sezen Academy.

Passend organiseren

Passend organiseren wil zeggen dat je herkent welke vormen van werken en organiseren bij een activiteit passen. En dat je in staat bent je organisatie zo in te richten dat medewerkers steeds passende omstandigheden ervaren voor het type werk dat ze doen. Het gaat dan als vanzelf, kost geen moeite en de resultaten zijn er naar. De leiding van organisaties zou hiertoe in staat moeten zijn. Waar passend reiken we een situatieschets of Sezen beleidsadvies aan. 

Betekenisgeving als leidraad bij alles wat we doen

Om passend te kunnen organiseren heb je het referentiekader van betekenisgeving nodig. Bij stichting Sezen zijn de vormen van betekenisgeving in de afgelopen 20 jaar in diverse boeken uitgewerkt. Van principes tot voorkeursvormen en herkenbare combinaties ervan, van gedrag & handelingsrepertoire tot vormen van werken & organiseren. Bij Sezen Academy worden de vormen van betekenisgeving in diverse (ervarings)leertrajecten tot verschillend abstractie- en aggregatieniveau aangereikt. Bij Bascole is het referentiekader van betekenisgeving bij werken & organiseren uitgangspunt. Dit betekent dat geen 2 trajecten hetzelfde zijn/kunnen zijn.

Betekenisgeving als referentiekader zorgt ervoor dat je in staat raakt te herkennen welke vorm van werken en organiseren per activiteit tot het optimale resultaat leidt. Je krijgt bij een grotere variatie meerdere vormen naast elkaar. Kies je als leiding een verkeerde vorm dan lopen de kosten op en verlies je aan kwaliteit. Bij medewerkers zie je dit terug in o.a. hoog ziekteverzuim, territoriumgedrag en het ontbreken van samenwerking. Het kost de leiding dan veel energie en gebruik van macht & positie om zaken toch voor elkaar te krijgen. Als de top in staat is vanuit het referentiekader van betekenisgeving te organiseren is het proces naar passend organiseren vooral een weg van herschikken en positieverandering.

 

Toepassingen

Begin vandaag

Ook de resultaten behalen die je voor ogen hebt? We onderzoeken graag de mogelijkheden die jij en jouw organisatie hebben en waar we onze kennis, kunde en ervaring aan toe kunnen voegen.

Interesse in een nadere kennismaking?