Bascole

Contextgedreven werken
en organiseren

Innovatie, advisering, implementatie
coaching en begeleiding

In deze tijd ontstaan met de mogelijkheden van moderne technologie hele nieuwe vormgevingen die versterkt worden door een contextgedreven vorm van werken en organiseren. De effectiviteit ervan is hoog, de kosten laag en klanten ervaren een veel hogere kwaliteit van dienstverlening. Het is in veel gevallen de simpele oplossing voor complexe problemen waar tal van organisaties mee worstelen.

De mensen van Bascole hebben expertise op het gebied van innovatie-, transformatie- en implementatietrajecten. Trajecten die samenhangen met anders werken en organiseren, vaak naar de contextgedreven vorm met alle voordelen die daarbij optreden.

Onze expertise beslaat de volle breedte van wat je tegen kunt komen bij veranderingstrajecten. Van de vertaling van beleid naar uitvoering, het vinden van de knoppen om aan te draaien in een organisatie waarin van alles gebeurt, tot het openbreken van processen die de tot nu toe goede voornemens om tot een daadwerkelijk beoogde verbetering of verandering te komen in de weg zaten. We zien vaak dat interventies en aanpassingen in een organisatie niet de effecten geven die je hoopte te zien en dat de beoogde resultaten onder druk komen te staan. Wil je de kracht en competentie van mensen op de vloer meer tot hun recht laten komen dan is er iets anders nodig.

Zoekt u naar passende oplossingen voor uw organisatie? Bel ons op 0343-595800, we helpen u graag op weg.

De kloof tussen realiteit en werkelijkheid bij organiseren

Wij zien bij veel organisaties dat de bedoeling die ze zeggen te hebben een werkelijkheid is geworden die niet overeenkomt met de realiteit die klanten ervaren. Die kloof kom je dan ook vaak binnen de organisatie tegen als gebrek aan verbinding tussen wat mensen doen en de inrichting en aansturing ervan. Visie of een heldere beleidslijn wordt niet door de organisatie heen gedeeld. Of er is een systeemgedreven vorm van organiseren doorgevoerd die niet past bij de dienstverlening van de organisatie en die juist tot hogere kosten en lagere kwaliteit leidt. Die vorm is door alle universiteiten en adviesbureaus aangereikt, geadviseerd en geïmplementeerd in de afgelopen 50 jaar. Advies- en verandertrajecten richten zich daarbij meestal op de medewerkers of de organisatiecultuur en houden de leiding in positie. In onze ogen is juist de leiding vanuit hun positie aan zet om de kloof te dichten.

Wat we doen

Innovatief gebruik van ICT

Technologische ontwikkelingen dringen steeds dieper door in de haarvaten van de leefwereld. Je kunt allerlei technologie als systeem gebruiken om een product aan te reiken. Je gebruikt het anders als je het inzet om kennis en competentie van mensen te versterken met de bedoeling anderen op een persoonlijke manier te kunnen helpen. Technologie op deze twee verschillende manieren passend gebruiken lijkt simpel en blijft in de praktijk vaak een vergezicht. Toepassing ervan is een echte innovatie.

Vinden van oplossingen

Je wilt inzicht in wat goed gaat, wat beter kan, wat knelt en hoe je die knelpunten kunt overwinnen of oplossen. Bij kleine organisaties uit het MKB hebben we meestal in één dag dat inzicht. Voor grotere organisaties uit het MKB en organisaties met verschillende typen hoofdactiviteiten hebben we meer tijd nodig.

Contextgedreven werken

Een innovatieve manier van werken waarbij de omstandigheden het je mogelijk maken om uit te gaan van degene die voor je staat. Bij deze werkwijze kun je je inleven in de invloeden die een rol spelen bij een situatie die is ontstaan.

Je wordt door de mogelijkheden en context gedreven van een persoon in diens omgeving. Daar handel je naar en je gebruikt jouw kennis, ervaring en mogelijkheden om dat te doen wat diegene zou vragen als ze daar zelf over zouden beschikken.

Veranderen met obstakels

Overgangen naar andere manieren van werken en organiseren lopen niet over een geasfalteerde snelweg. Het zijn eerder wandelingen door het bos, over paden en door buurten met allerlei obstakels en hindernissen. Soms gaat het sneller en is het als een tochtje op de fiets. En soms ligt er helemaal nog geen weg. Wie op pad willen, op pad zijn en de goede richting willen vinden of een vervolg zoeken, helpen we om verder te kunnen of de koers vast te houden.

Inzicht in competenties

We verzorgen één-, twee- of drie-daagse workshops, incompany trajecten voor teams, ondernemingsraden, gemengde groepen uit de organisatie en medewerkers uit organisaties waarmee wordt samengewerkt.

We bieden opleidingen voor leidinggevenden en voor wie contextgedreven wil werken. Daarnaast hebben we trajecten waarin je zicht krijgt op processen die zich rondom je afspelen en hoe je nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelt. Daarbij gebruiken wij de expertise van Sezen Academy.

Passend organiseren

Passend organiseren wil zeggen dat je herkent welke vormen van werken en organiseren bij een activiteit passen. En dat je in staat bent je organisatie zo in te richten dat medewerkers steeds passende omstandigheden ervaren voor het type werk dat ze doen. Het gaat dan als vanzelf, kost geen moeite en de resultaten zijn er naar.

Betekenisgeving onder een activiteit

Om passend te kunnen organiseren heb je betekenisgeving nodig. Dit zorgt ervoor dat je in staat raakt te herkennen welke vorm van werken en organiseren per activiteit tot het optimale resultaat leidt. Je krijgt bij een grotere variatie meerdere vormen naast elkaar. Kies je een verkeerde vorm dan lopen de kosten op en verlies je aan kwaliteit. Bij medewerkers zie je dit terug in o.a. hoog ziekteverzuim, territoriumgedrag en het ontbreken van samenwerking. Het kost de leiding dan veel energie en gebruik van macht en positie om zaken toch voor elkaar te krijgen. Het proces naar passend organiseren is vooral een weg van herschikken en positieverandering.

Toepassingen

Begin vandaag

Ook de resultaten behalen die je voor ogen hebt? We onderzoeken graag de mogelijkheden die jij en jouw organisatie hebben en waar we onze kennis, kunde en ervaring aan toe kunnen voegen.

Interesse in een nadere kennismaking?