Bascole

Contextgedreven werken
en organiseren

Innovatie, implementatie,

advisering en begeleiding

In deze tijd ontstaan met de mogelijkheden van moderne technologie hele nieuwe vormgevingen die versterkt worden door een contextgedreven vorm van werken en organiseren. De effectiviteit ervan is hoog, de kosten laag en klanten ervaren een veel hogere kwaliteit van dienstverlening. Het is in veel gevallen de simpele oplossing voor complexe problemen waar tal van organisaties mee worstelen.

De mensen van Bascole hebben expertise op het gebied van innovatie-, transformatie- en implementatietrajecten. Trajecten die samenhangen met anders werken en organiseren, vaak naar de contextgedreven vorm met alle voordelen die daarbij optreden.

Onze expertise beslaat de volle breedte van wat je tegen kunt komen bij veranderingstrajecten. Van de vertaling van beleid naar uitvoering, het vinden van de knoppen om aan te draaien in een organisatie waarin van alles gebeurt, tot het openbreken van processen die de tot nu toe goede voornemens om tot een daadwerkelijk beoogde verbetering of verandering te komen in de weg zaten. We zien vaak dat interventies en aanpassingen in een organisatie niet de effecten geven die je hoopte te zien en dat de beoogde resultaten onder druk komen te staan. Wil je de kracht en competentie van mensen op de vloer meer tot hun recht laten komen dan is er iets anders nodig.

Bel ons op 0343-595800, we helpen u graag op weg.

De kloof tussen realiteit en werkelijkheid bij organiseren

Wij zien bij veel organisaties dat de bedoeling die ze zeggen te hebben een werkelijkheid is geworden die niet overeenkomt met de realiteit die klanten ervaren. Die kloof kom je dan ook vaak binnen de organisatie tegen als gebrek aan verbinding tussen wat mensen doen en de inrichting en aansturing ervan. Visie of een heldere beleidslijn wordt niet door de organisatie heen gedeeld. Of er is een systeemgedreven vorm van organiseren doorgevoerd die niet past bij de dienstverlening van de organisatie en die juist tot hogere kosten en lagere kwaliteit leidt. Die vorm is door alle universiteiten en adviesbureaus aangereikt, geadviseerd en geïmplementeerd in de afgelopen 50 jaar. Advies- en verandertrajecten richten zich daarbij meestal op de medewerkers of de organisatiecultuur en houden de leiding in positie. In onze ogen is juist de leiding vanuit hun positie aan zet om de kloof te dichten.

Wat we doen

Innovatief gebruik van ICT

Monitoring van kwaliteit & resultaat

Contextgedreven maatwerk

Simpele oplossingen voor complexe problemen

Specificiteit bij cultuurverandering

Preventie: akkoord?

Creativiteit aanboren

Passend organiseren

Inzicht in mogelijkheden

Betekenisgeving als leidraad bij alles wat we doen

Om passend te kunnen organiseren heb je het referentiekader van betekenisgeving nodig. Bij stichting Sezen zijn de vormen van betekenisgeving in de afgelopen 20 jaar in diverse boeken uitgewerkt. Van principes tot voorkeursvormen en herkenbare combinaties ervan, van gedrag & handelingsrepertoire tot vormen van werken & organiseren. Bij Sezen Academy worden de vormen van betekenisgeving in diverse (ervarings)leertrajecten tot verschillend abstractie- en aggregatieniveau aangereikt. Bij Bascole is het referentiekader van betekenisgeving bij werken & organiseren uitgangspunt. Dit betekent dat geen 2 trajecten hetzelfde zijn/kunnen zijn.

Betekenisgeving als referentiekader zorgt ervoor dat je in staat raakt te herkennen welke vorm van werken en organiseren per activiteit tot het optimale resultaat leidt. Je krijgt bij een grotere variatie meerdere vormen naast elkaar. Kies je als leiding een verkeerde vorm dan lopen de kosten op en verlies je aan kwaliteit. Bij medewerkers zie je dit terug in o.a. hoog ziekteverzuim, territoriumgedrag en het ontbreken van samenwerking. Het kost de leiding dan veel energie en gebruik van macht & positie om zaken toch voor elkaar te krijgen. Als de top in staat is vanuit het referentiekader van betekenisgeving te organiseren is het proces naar passend organiseren vooral een weg van herschikken en positieverandering.

Toepassingen

Begin vandaag

Ook de resultaten behalen die je voor ogen hebt? We onderzoeken graag de mogelijkheden die jij en jouw organisatie hebben en waar we onze kennis, kunde en ervaring aan toe kunnen voegen.

Interesse in een nadere kennismaking?