Bascole

Uitgaan van de klant

Je wilt met jouw organisatie van de klant uitgaan maar de praktijk blijkt weerbarstig. Er zijn allerlei regels en voorschriften die via systemen aan medewerkers en klanten worden opgedrongen. Doelen stellen en ze via projecten nastreven is dé methode maar leidt tot steeds complexere situaties als de doelen niet aansluiten bij de realiteit. De simpele oplossing is wel van de klant uit te gaan, dat echt te doen, de huidige systemen en protocollen te herkennen als hindernissen. Maar hoe gebruik je dan technologie? Hoe kan die helpend zijn? Wat vraagt dat van de medewerkers? En hoe selecteer je degenen die helpend in de wereld staan? Zo werken en organiseren wordt inmiddels ervaren als vorm van innovatie.

Wat we doen

Gidsen op de route naar simpele oplossingen

Als je met een systeem klanten wilt bedienen zoals banken met een geldautomaat, kun je de mogelijkheden van het systeem leidend maken en zorg je voor een klantvriendelijke verpakking.

Als je iemand persoonlijk wilt helpen gaat het erom dat je iemands wensen en mogelijkheden herkent en dat je ook de context mee kunt nemen. Dan kun je niet van een systeem uitgaan maar bouw je op medewerkers die in staat zijn de klant en diens context uit te lezen. Dat lijkt chaotisch omdat elke klant verschilt, maar is extreem effectief. Systemen horen medewerkers daarbij te helpen en niet in de weg te zitten.

Wij helpen om het verschil tussen die twee benaderingen (systeem- en contextgedreven) te herkennen om te doen wat passend is.

Zoeken en vinden van geschikte mensen

Elke organisatie zou in staat moeten zijn bij het werven en selecteren van mensen onderscheid te maken tussen: uitgaan van de klant – waarvan het de bedoeling is dat je die helpt – en uitgaan van producten die de organisatie voert. Dat blijkt lastig. Er is vaak weinig tijd en veel druk om snel nieuwe mensen te werven. Het proces wordt dan uitbesteed aan externe partijen.

Wij helpen mensen in organisaties die verantwoordelijk zijn voor het zoeken en vinden van geschikte mensen om dit zelf te kunnen. Van het ontwikkelen van profielen tot wervingsmateriaal en selectieprocessen voor verschillende vormen van werken en organiseren.

Periodieke inzet en werving

Wij beschikken over een netwerk van mensen die overzicht hebben op het gebied van werken en organiseren.

Zoekt u naar mensen die anders kijken en een breed oordeelsvermogen hebben? Wij helpen in de periode dat u zoekt naar een permanente oplossing en begeleiden tegelijkertijd het traject daarnaartoe.

Een andere kijk op de organisatie

Je merkt dat je organisatie of afdeling vastloopt. Er zijn terugkerende, soms complexe, situaties die maar niet opgelost raken. Je klanten laten weten dat ze zich niet geholpen voelen terwijl je echt van de klant en diens context uit wilt gaan. Je ziet van alles gebeuren en zoekt aan welke knoppen je kunt draaien.

Je voelt ruimte en energie om hier iets aan te doen maar kijk je wel goed? Heb je inzicht in hoe er nu gewerkt en georganiseerd wordt? Past jouw werkwijze en/of stijl van leidinggeven wel bij wat je voor ogen hebt?

Wij kijken met een organisatiekundige bril en helpen om inzicht te krijgen in de situatie in jouw organisatie of op jouw afdeling. Wij reiken aan wat wij als mogelijke oplossingsrichting(en) zien.

Innovatie van systeemarchitectuur

Veel organisaties zijn zo door en door systeemgedreven ingericht, dat uitgaan van de klant en de simpele vormen van werken en organiseren die daarbij passen, als innovatie worden ervaren. In klantgedreven vormen worden tablets, mobieltjes en allerlei systemen anders gebruikt. De infrastructuur wordt van beneden naar boven ingericht en gebruikt. Daarbij is vertrekpunt dat de technologie het medewerkers mogelijk maakt om klanten, burgers, patiënten, leerlingen zo goed mogelijk te helpen. En daardoor is ook privacy op een natuurlijke manier ingebouwd.

Wij beschikken over de mensen die zulke systemen technisch kunnen bouwen en dat ook in de praktijk hebben laten zien. Ook kunnen ze (voorstellen voor) bestaande systemen doorlichten en daarover adviseren.

Inrichten van het werk

Elke leidinggevende zou in staat moeten zijn onderscheid te maken tussen: uitgaan van de klant – waarvan het de bedoeling is dat je die helpt – en uitgaan van producten die de organisatie voert. Dat blijkt lastig. In onderwijs en door vooral de grote adviesbureaus wordt alleen de vorm aangereikt die uitgaat van producten. Heb je als leidinggevende de ruimte en energie om beide vormen van werken en organiseren machtig te worden? Kun je systemen kiezen die daarbij horen? Ben je in staat door de adviezen van accountants, adviesbureaus en ICT-bedrijven heen te kijken? Kun je de goede medewerkers selecteren en hun talenten herkennen?

Wij beschikken over mensen die in beide vormen kunnen werken en die leidinggevenden kunnen helpen om het werk beter in te richten.

Inrichten van de werkomstandigheden

Het is niet raar dat steeds vaker gevraagd wordt om medewerkers met inlevingsvermogen die zich kunnen verbinden met degene die geholpen dient te worden. Zulke mensen lijken schaars te zijn of ze hebben de organisatie verlaten waarin hun talent niet herkend werd. Is jouw organisatie in staat deze mensen naar waarde te schatten en hen de ruimte te geven anderen te helpen? En natuurlijk leggen die medewerkers ook graag verantwoording af over hoe het met hun cliënten of bewoners of leerlingen gaat en wat daarbij gebeurt. Ben je in staat in jouw organisatie die medewerkers te ondersteunen bij hun manier van werken? Kun je een werkomgeving bieden die hen motiveert en waarin ze graag willen werken? En kun je ook goede werkomstandigheden inrichten voor medewerkers die zich juist over systemen en faciliteiten ontfermen?

Wij beschikken over mensen met een brede kijk, die kunnen helpen om de werkomgeving en de werkomstandigheden beter in te richten.

Bascole Academie

Incompany trajecten

Wil je echt van de klant en diens context uitgaan met je eigen afdeling of team? Of wil je nieuwe mensen werven om dit te gaan doen? Wil het team of de afdeling zelf stappen zetten?

We helpen je om een geschikte route te vinden die het mogelijk maakt dat mensen op een praktische manier ontdekken hoe ze nu werken en welke (on)mogelijkheden dat biedt. En ze gaan zien wat er nog meer, beter of anders kan zonder dat ze hun eigen manier van doen hoeven te veranderen. De trajecten leiden onontkomelijk tot verbreding van mogelijkheden binnen de context van de organisatie.

Waar sprake is van ervaringsleren maken we gebruik van Sezen Academy.

Leiderschap en passend organiseren

Deze leerreis is geschikt voor leidinggevenden die uit willen gaan van de klant en op een positie zitten om dat te organiseren. De reis gaat langs vormen van systeem- en contextgedrevenheid en alles wat daarbij komt kijken aan werkvormen, sturing, inrichting, interventieruimte en paradigmatische veranderingsprocessen. De maximale groepsgrootte is tien personen, waarbij niet meer dan twee personen uit een organisatie deel kunnen nemen.

Het is een reis van 15 dagen waarvan de eerste 13 dagen gespreid over zeven tot negen maanden worden ingevuld. Daarna volgen nog twee vooruitkomdagen, elk met een tussenpoze van drie tot zes maanden.

Voor het ervaringsleren maken we gebruik van Sezen Academy. Voor meer informatie klik hier…..

Mens- en contextgedrevenheid

Deze leerreis is geschikt voor iedereen die in zijn/haar werk de klant wil helpen in diens context. Het is een reis door de mens- en contextgedreven vormen van werken (en organiseren). Met alles wat daarbij komt kijken aan soorten hulp, omgevingsinvloeden, omstandigheden, vanzelfsprekende gedrags- en taalpatronen, werkomgeving, helpsystemen, beschermen van de werkwijze en verantwoording. De maximale groepsgrootte is tien personen, waarbij niet meer dan drie personen uit een organisatie deel kunnen nemen.

Het is een reis van 15 dagen waarvan de eerste 13 dagen gespreid over zeven tot negen maanden worden ingevuld. Daarna volgen nog twee vooruitkomdagen, elk met een tussenpoze van drie tot zes maanden.

Voor het ervaringsleren maken we gebruik van Sezen Academy. Voor meer informatie klik hier…..

(Team)Coaching en begeleiding

Je gaat uit van de klant en komt daarbij mensen tegen die dat wel zeggen maar het in jouw ogen niet doen. Of je merkt dat er spanning zit tussen jouw manier van kijken/doen en die van collega’s of de leiding. Of je wilt vooruit met je collega’s en het lukt maar niet. Of….

Wij helpen bij de bewustwording van invloeden op situaties die zijn ontstaan. Dat kunnen omstandigheden zijn, mensen die heel anders kijken naar hetzelfde of de werkomgeving die van invloed is op wat je ervaart. In ieder geval wordt je effectiever als persoon, team of leidinggevende doordat je dingen gaat zien die je eerder niet zag. Je (keuze)mogelijkheden en je werkplezier zullen groeien.

 

Begrijpen van vormen van organiseren

Uitgaan van de klant en diens context vraagt om een fundamenteel andere vorm van werken en organiseren dan de Angelsaksische of de Rijnlandse (beiden systeemgedreven varianten).

We helpen mensen in een aantal bijeenkomsten de verschillen tussen systeem- en contextgedreven werken en organiseren cognitief/rationeel te begrijpen. We reiken daarbij alleen de referentie aan, het is geen competentieontwikkeling.

 

Organiseren met gevoel voor realiteit

Organiseren is verworden tot doelen stellen vanuit werkelijkheden die vaak geen aansluiting meer vinden bij de belevingswereld van klanten.

Binnen die werkelijkheden kun je blijven verbeteren (lean/six-sigma/agile) of vernieuwen (meer technologie).

Wil je een ontwikkeling in gang zetten om echt van de klant uit te gaan dan begin je bij wisselwerking in de realiteit. De leergang Ontwikkelen van gevoel voor realiteit bij Sezen Academy maakt dat mogelijk.

 

Het ontwikkelen van competenties bij medewerkers is een mooie en effectieve manier om veel meer voor de klant te doen, maar ook om de sfeer te verbeteren en de kwaliteit van werken in de organisatie te verhogen.

Jouw vraag kan een ingang zijn voor een specifiek programma dat je helpt om verder te komen. Voor jou en jouw team, bedrijfsonderdeel of hele organisatie. We hebben veel ervaring met incompany trajecten. Voor specifieke vormen van leren maken we gebruik van de expertise van Sezen Academy.

Voor diegenen die een leidende rol hebben of aan de vooravond staan van een nieuwe organisatie-activiteit, richten we specifieke, coachings- en ontwikkeltrajecten in. Het zijn meestal mengvormen van het ontwikkelen van overzicht en praktische vaardigheden opdoen.

Ben je op zoek naar persoonlijke (competentie)ontwikkeling die past bij jouw (toekomstige) werk dan kun je één van onze leerreizen volgen. De ervaring leert dat deelnemers een extra dimensie ervaren in het leren met en van een gemengde groep mensen uit verschillende omgevingen en organisaties.

Onze inhoudelijke expertise

Bascole werkt samen met stichting Sezen en Sezen Academy. De mensen van Bascole zijn getraind en geselecteerd op een brede kijk en kunnen zich verbinden met wat mensen in de realiteit ervaren. Dat vertalen ze naar praktische kwesties die in organisaties worden ervaren. Ze hebben allemaal een intrinsieke drijfveer om mensen en organisaties vooruit te helpen naar moderne, passende oplossingen, die aansluiten bij het DNA van een organisatie en daarmee bij de context van klanten. Ze worden ingezet naar gelang hun expertise op het gebied van innovatie-, transformatie-, advies- en implementatietrajecten.

Wie we zijn

Leonie van Dinten is snel, praktisch én analytisch, daadkrachtig én empatisch. Ze zet deze zeldzame combinatie van eigenschappen in voor de (bege)leiding van mensen, verbetering van werkomgevingen, vernieuwing of dynamisering van processen en projecten en operationalisering van nieuwe initiatieven.

Leonie van Dinten
Partner

Erik Visser is iemand die van nature geïnteresseerd is in mensen en hun ontwikkeling met een buitengewoon vermogen om gedragspatronen te herkennen. Bij incompany trajecten en het verbeteren van werkomomstandigheden om beter van klanten en hun context uit te gaan, begeleidt hij mensen op hun pad.

Erik Visser
Begeleider/adviseur

Imelda Schouten heeft een zeldzaam waarnemings- en inlevingsvermogen. Dat zet ze graag in om mensen en organisaties te helpen en begeleiden om van de klant en diens context uit te gaan. Ze zoekt zaken uit tot in het kleinste detail en is op het gebied van simpele oplossingen voor complexe problemen niet te kloppen.

Imelda Schouten
Partner

Martin Engelberts is een mensen-mens in hart en nieren met een stabiel moreel kompas. Hij is een echte doener met een goed analytisch vermogen en kan niet anders dan van mensen en hun context uitgaan. Zijn brede waarnemingsvermogen komt zeer van pas bij het verbeteren van werkprocessen en werkomstandigheden.

Martin Engelberts
Begeleider/onderzoeker

Rick Dekker is een systeemarchitect die buitengewoon goed is in de vertaling van gebruik naar vormgeving. Hij gaat uit van hoe er met het systeem wordt gewerkt, gekeken vanuit het bedienen van klanten in hun context. Hij is de grondlegger van een nieuwe systemische infrastructuur, waarbij niet het gebruik van gegevens door een organisatie maar eigendom van persoonlijke gegevens van het individu uitgangspunt is.

Rick Dekker
Systeemarchitect en ICT-adviseur

Nicolien Pul is een onderzoeker, ontwerper en specialist in organiseren met beeld. Ze heeft een antropologische interesse in mensen en wat hen bezig houdt. Zo heeft ze in de Filippijnen de lokale bevolking geholpen zelf te filmen wat water voor hen betekent. Ze zet haar expertise en oog voor detail graag in bij incompany trajecten en voor simpele oplossingen bij werkprocessen en in werkomgevingen.

Nicolien Pul
Specialist in organiseren met beeld, adviseur

Martijn Hols is een software ontwikkelaar nieuwe stijl. Hij is de man achter WoWAnalyzer, heeft een groot netwerk aan ‘mede-ontwikkelaars’ en heeft meer dan 500.000 unieke bezoekers per maand. Samen met Rick Dekker vormt hij een top ontwikkelteam. Martijn bouwt aan een nieuwe ICT-architectuur om als individu, veilig je eigen persoonlijke gegevens te kunnen bewaren en te ‘delen’.

Martijn Hols
Software ontwikkelaar en ICT-architect

Wij zijn op zoek naar mensen.

Niet zomaar mensen, hele speciale mensen. Mensen die hun leven lang willen leren en die zich in willen zetten om anderen en organisaties verder te helpen.

Wij zoeken mensen die zien dat het op veel vlakken anders georganiseerd moet gaan worden en die daar een steentje aan willen bijdragen. Ook als je nog niet weet hoe maar dat wel wilt leren.

0343 595800

Cases

Publicaties

Open stad Zuid-Limburg

Het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden

In de gemeente gebeurt het

Een ongebruikelijke keuze

Passend werken en organiseren in gemeenten

Waakzaam en dienstbaar

Omdat de samenleving eraan toe is

Referentie ter beoordeling van het ontwerpplan Nationale Politie

Begin vandaag

Bel 0343-595800 of mail ons voor een gesprek en hoor wat we voor je kunnen betekenen.