Welkom

Elke vorm van organiseren berust op vormen van betekenisgeving

Met de huidige technologie kun je steeds beter voldoen aan wensen van cliënten. Het nodigt uit tot contextgedreven werken en organiseren. Dat breekt de trend om steeds meer regels en protocollen te gebruiken, want daarmee kun je alleen in bijzondere gevallen aan wensen van cliënten voldoen.

Als je inziet dat ruimte voor creativiteit en verbondenheid met de samenleving leidt tot innovatie en groei in winst en reputatie, zul je het personeelsbestand af en toe aanpassen, maar niet mensen jaar na jaar ontslaan om meer winst te maken. Dat zie je als glijbaan naar een afgrond.

Bij organisaties die voor iedere verschillende activiteit steeds een vorm van organiseren gebruiken die daarbij past, is de kans klein dat je er kwalitatief ongewenste effecten tegenkomt. Vanuit zo’n organisatie kijk je met afschuw naar organisaties waarin de leiding elke activiteit hetzelfde behandelt en door voortdurend interveniëren met grote kosten en forse druk resultaten wil bereiken.

Het helpt geweldig als leidinggevenden inzicht hebben in betekenisgeving bij organiseren. Dan begrijp je waarom resultaten al dan niet tot stand komen en hoe je die structureel kunt verbeteren. Bascole helpt om inzicht te krijgen in de effecten van verschillende soorten organiseren, om overzicht te ontwikkelen én daarmee aan de gang te gaan. Zie introductie.