Bascole

Passend werken
en organiseren

Innovatie, advisering,
coaching en begeleiding

Je voelt al enige tijd dat in de organisatie waarin je werkt van alles gebeurt en vraagt je af aan welke knoppen je kunt draaien om het nog beter te krijgen. Goede voornemens hebben tot nu toe niet geleid tot een beoogde verbetering of verandering. Je ziet dat interventies en aanpassingen in de organisatie niet de effecten geven die je hoopte te zien en verwacht dat de resultaten onder druk komen te staan als het niet al zover is. Je wilt de kracht en competentie van mensen op de vloer meer tot hun recht laten komen. Gaat dat lukken met één vorm van werken en organiseren? 

Innovatie

Technologische ontwikkelingen dringen steeds dieper door in de haarvaten van de leefwereld. Je kunt allerlei technologie als systeem gebruiken om een product aan te reiken. Je gebruikt het anders als je het inzet om kennis en competentie van mensen te versterken met de bedoeling anderen op een persoonlijke manier te kunnen helpen. Technologie op deze twee verschillende manieren passend gebruiken lijkt simpel en blijft in de praktijk vaak een vergezicht. Toepassing ervan is een echte innovatie.

Organisatiescans

Je wilt inzicht in wat goed gaat, wat beter kan, wat knelt en hoe je die knelpunten kunt overwinnen of oplossen. Bij kleine organisaties uit het MKB hebben we meestal in één dag dat inzicht. Voor grotere organisaties uit het MKB en organisaties met verschillende typen hoofdactiviteiten hebben we meer tijd nodig.

Doen

Passend werken en organiseren wil zeggen dat je herkent welke vormen van werken en organiseren bij een activiteit passen.

Werken

Je wilt uitgaan van degene die voor je staat en leeft je in. Laat je je werkwijze door diens mogelijkheden en context drijven, dan werk je contextgedreven. Laat je je werkwijze bepalen door regels en systemen, waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden en context van degene die voor je staat, dan werk je contextgericht. Wat is de meest passende vorm van werken bij een activiteit? En wie bepaalt dat?

Organiseren

Contextgedreven werken vraagt een contextgedreven vorm van organiseren. Je selecteert mensen op het vermogen zich in te leven in degene die voor hen staat en daar eigen kennis en kunde passend aan toe kunnen voegen. De teamleider doet voor, ondersteunt teamleden, ziet of het goed gaat, geeft richtlijnen, toetst of er voortdurend verbetering optreedt, tot degene die geholpen wordt op eigen benen kan staan. Resultaat en opbrengst zijn leidend, effectiviteit is bepalend.

Contextgericht werken vraagt een systeemgedreven vorm van organiseren. Je selecteert mensen die uitgaan van regels en systemen waaraan ze hun inhoudelijke expertise in projectvorm toevoegen en het resultaat als product gepresenteerd wordt. De teammanager of projectleider ziet erop toe dat regels en systemen zo worden gebruikt dat een project tot een gepland en begroot einde wordt gebracht. Kostenreductie is leidend, efficiency bepalend.

Coaching en begeleiding

Overgangen naar andere manieren van werken en organiseren lopen niet over een geasfalteerde snelweg. Het zijn eerder wandelingen door het bos, over paden en door buurten met allerlei obstakels en hindernissen. Soms gaat het sneller en is het als een tochtje op de fiets. En soms ligt er helemaal nog geen weg. Wie op pad willen, op pad zijn en de goede richting willen vinden of een vervolg zoeken, helpen we om verder te kunnen of de koers vast te houden.

Inzicht en overzicht

We verzorgen één-, twee- of drie-daagse workshops, incompany trajecten voor teams, ondernemingsraden, gemengde groepen uit de organisatie en medewerkers uit organisaties waarmee wordt samengewerkt.

We bieden opleidingen voor leidinggevenden en voor wie contextgedreven wil werken. Daarnaast hebben we trajecten waarin je zicht krijgt op processen die zich rondom je afspelen en hoe je nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelt. Daarbij gebruiken wij de expertise van Sezen Academy.

Cases

Publicaties

Omdat de samenleving eraan toe is

Een organisatiescan bij drie politiekorpsen.

Referentie ter beoordeling van het ontwerpplan Nationale Politie

Een helpende referentie voor het ontwerpplan van de nationale politie.

Een ongebruikelijke keuze

Herkenbaarheid, nabijheid en inlevingsvermogen van een gemeentebestuur.

Passend werken en organiseren in gemeenten

De mens- en contextgedreven vorm van werken.

De open stad Zuid-Limburg

Een organisatiescan voor samenwerking tussen gemeenten die elk hun identiteit willen vasthouden.

In de gemeente gebeurt het

De aanleiding voor het boek Passend werken en organiseren in gemeenten.

Waakzaam en dienstbaar

De invloed van de houding van burgers en de rol van lokale overheden op het werk van de politie.

Begin vandaag

Ook de resultaten behalen die je voor ogen hebt? We onderzoeken graag de mogelijkheden die jij en jouw organisatie hebben en waar we onze kennis, kunde en ervaring aan toe kunnen voegen.

Interesse in een nadere kennismaking?