Partners

Stichting Sezen

Bij complexe organisatievraagstukken werkt Bascole nauw samen met Stichting Sezen. Ook aan kwaliteit en vernieuwing van het advies- en begeleidingsrepertoire van Bascole levert stichting Sezen een grote bijdrage. Opgedane ervaringen en inzichten uit de praktijk worden in stichting Sezen verwerkt in boeken, rapporten en artikelen, die voor een groter publiek toegankelijk zijn. Vanwege hun kennis en ervaring kunt u tijdens begeleidingstrajecten medewerkers van stichting Sezen tegenkomen.

Sezen Academy

Voor het uitbreiden van competenties, opleidingen en trainingen voor contextgedreven organiseren en leiderschap werken wij samen met Sezen Academy. We streven daarbij naar gevarieerde deelnemersgroepen uit verschillende organisaties, wat de leerervaringen zeer versterkt. Waar het past maakt Bascole bij specifieke vraagstukken uit organisaties trainingen op maat. U kunt tijdens deze trainingstrajecten medewerkers van Sezen Academy tegenkomen.

Centrum voor Perspectiefontwikkeling

Vormen van betekenisgeving komen tot uitdrukking in de oriëntatie van mensen en in de vormen van organiseren die een definitie van de situatie vastleggen. Het komt regelmatig voor dat mensen na een andere inrichting of andere vorm van organiseren hun oriëntatie moeten zien te verbreden om mee te kunnen blijven doen. We verwijzen hen door naar het Centrum voor Perspectiefontwikkeling (CVPO). Daarin zijn programma’s te vinden die gericht zijn op herkenning en verbreding van de eigen oriëntatie en het zoeken naar omgevingen die nieuwe perspectieven bieden.