Introductie

Als je niet vertrouwd bent met betekenisgeving maar wel voelt dat vormen van organiseren er een uitdrukking van zijn, willen we graag op een snelle en vruchtbare manier inzicht in betekenisgeving aanreiken. Dat doen we in 1-, 2- en 3-daagse programma’s. We werken met drie soorten transformaties waaruit u een combinatie maakt die bij uw organisatie past.

In een 1-daags programma introduceren we vormen van betekenisgeving en hoe die bij mensen in hun oriëntatie tot uitdrukking komen. Daarmee ga je zien wat je eerder niet zag, en kun je problemen in je organisatie doorgronden die eerder onverklaarbaar waren.
In een 2-daags programma gaan we in op de aard van activiteiten en hoe die uitnodigen tot een vorm van betekenisgeving. We verbinden de vormen van betekenisgeving met vormen van organiseren, zodat u die van uw eigen organisatie kunt gaan herkennen.
In een 3-daags programma gaan we in op soorten transformaties. We behandelen hoe goede bedoelingen tot het tegenovergestelde effect zullen leiden als je een vorm van organiseren gebruikt die geformuleerde resultaten onmogelijk maakt. Je ontdekt wat daarbij komt kijken en hoe je het kunt aanpakken.

Degenen die er in de eigen organisatie mee aan de slag willen gaan, zullen meer dan alleen inzicht vragen. Zij zullen een leergang bij de Sezen Academy willen volgen om te wennen aan gegroeid waarnemings- en oordeelsvermogen en ook om hun werkend en organiserend repertoire te verbreden. Na het volgen van een leergang helpen we hen desgewenst vanuit Bascole om het geleerde in praktijk te brengen. Ook ontwikkelen we specifieke (trainings)programma’s op basis van de vragen die we krijgen tijdens de diverse transformaties die wij begeleiden.

Graag gaan we in een gesprek met u in op de vraag of en hoe overgangen in betekenisgeving in uw organisatie een rol spelen. Dan wordt duidelijk welk programma wenselijk en mogelijk is. Als u meer wilt weten neem dan contact op via 0343-595800 of via mail.